Spotkanie sieci dla bibliotekarzy szkolnych na Skype nt. „Pokolenie Z i Alfa” – nowe pokolenia w szkołach.

Spotkanie sieci dla bibliotekarzy szkolnych na Skype nt. „Pokolenie Z i Alfa” – nowe pokolenia w szkołach.

Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół i placówek do udziału w sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2021/2022. Spotkanie szkoleniowe nt. „Pokolenie Z i Alfa” –  nowe pokolenia w szkołach,  odbędzie się 25 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 12.00  na  Skype.
Spotkanie poprowadzi nauczyciel bibliotekarz z BP WOM pani Monika Żołędziejewska.

Bibliotekarze zainteresowani spotkaniem muszą posiadać zainstalowanego Skype.
Wyszukacie nas pod nazwą użytkownika: BP WOM Gorzów Wielkopolski (zdjęcie profilowe: sowa).


Serdecznie zapraszamy.

Informacji udzielają koordynatorzy sieci – Monika Markowska, Magdalena Janas.
Kontakt: e-mail: monika.markowska@womgorz.edu.pl, magdalena.janas@womgorz.edu.pl

Aktualności

„Nowe sposoby na lekturę” – szkolenie stacjonarne

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na szkolenie

Więcej informacji