Spotkanie sieci dla bibliotekarzy szkolnych na Skype nt. „Pokolenie Z i Alfa” – nowe pokolenia w szkołach.

Spotkanie sieci dla bibliotekarzy szkolnych na Skype nt. „Pokolenie Z i Alfa” – nowe pokolenia w szkołach.

Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół i placówek do udziału w sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2021/2022. Spotkanie szkoleniowe nt. „Pokolenie Z i Alfa” –  nowe pokolenia w szkołach,  odbędzie się 25 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 12.00  na  Skype.
Spotkanie poprowadzi nauczyciel bibliotekarz z BP WOM pani Monika Żołędziejewska.

Bibliotekarze zainteresowani spotkaniem muszą posiadać zainstalowanego Skype.
Wyszukacie nas pod nazwą użytkownika: BP WOM Gorzów Wielkopolski (zdjęcie profilowe: sowa).


Serdecznie zapraszamy.

Informacji udzielają koordynatorzy sieci – Monika Markowska, Magdalena Janas.
Kontakt: e-mail: monika.markowska@womgorz.edu.pl, magdalena.janas@womgorz.edu.pl

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji