Kolejne działania w projekcie: “Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim”

Kolejne działania w projekcie: “Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim”

Pomimo pandemii projekt Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim trwa i systematycznie odbywają się zaplanowane działania. Doradcy metodyczni Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli nadal organizują zdalne spotkania, które odbywają się na platformie ORE doskonaleniewsieci.pl. Biorą w nich udział nauczyciele matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i informatyki z siedmiu szkół podstawowych Gorzowa i okolic.

Ponadto w listopadzie i grudniu 2021 r.  odbyły się spotkania stacjonarne ww. nauczycieli prowadzone przez:
D. Tomczak, Zb. Łuczkę, U. Polańską oraz K. Tomicką.

Uczestnicy szkoleń  poszerzali  swoją wiedzę i umiejętności w zakresie aktywizacji  uczniów oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Aktualności

Świat na niebiesko i różowo

Kilkadziesiąt prac namalowanych przez wychowanków i uczniów czterech placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wielkopolskim, oglądać można od 27 marca 2023

Więcej informacji