Informacja o projektach prowadzonych przez Czepczyński Family Foundation

Informacja o projektach prowadzonych przez Czepczyński Family Foundation

Zespół CFF tworzą eksperci z takich dziedzin jak: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, filologia polska i angielska, oligofrenopedgaogika, terapia rozwojowa czy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.Fundacja współpracuje z wieloma partnerami, m.in. UNICEF Polska, ROTARY Polska, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Fundacja Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego czy Tarnowska Marka Talentu.

Flagowym projektem fundacji jest prowadzony od lat program „ABC Ekonomii”, którego celem jest rozpowszechnienie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród przedszkolaków (5- i 6-latki) oraz uczniów szkół podstawowych (klas 1-3). Sukces projektu pokazał, jak duże jest zainteresowanie społeczeństwa edukacją ekonomiczną, która do tej pory była spychana w polskim systemie edukacji na dalszy tor.

Do projektu „ABC Ekonomii” dołączyły już:

Drugim projektem CFF jest „ABC Empatii”, który zainaugurował w listopadzie 2020 roku. Jego głównym celem jest likwidacja barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także zmiana myślenia i negatywnych postaw. CFF, poprzez edukację najmłodszych, zamierza prowadzić do społecznego zrozumienia i przejawiania empatii w stosunku do ludzi z niepełnosprawnościami, a także do ich aktywizacji. Bazą projektu jest książka „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” autorstwa Wiktora Czepczyńskiego, Żanety Kupczyk i Katarzyny Muzyki-Jacheć. Publikacja ta, językiem dziecka, tłumaczy na czym polegają różne niepełnosprawności i schorzenia, a także przytacza związane z nimi różnice w codziennym funkcjonowaniu. Książka zawiera 12 opowiadań, z których każde porusza inne zagadnienie.

W skład obu projektów wchodzą scenariusze zajęć lekcyjnych wraz z kartami pracy i infografikami, przewodnik metodyczny nauczyciela, a także materiały elektroniczne, możliwe do wykorzystania w edukacji zdalnej lub domowej. Projekty CFF idealnie wpisują się w politykę oświatową Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny (2020/2021), która kładzie nacisk na wykorzystywanie materiałów i narzędzi elektronicznych w procesie kształcenia, a także na działania wychowawcze szkoły (wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych).

Zarówno „ABC Ekonomii”, jak i „ABC Empatii” zostały objęte honorowym patronatem Rotary Polska oraz UNICEF Polska.

Źródło: https://cff.edu.pl/o-fundacji/

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji