Radosław Wróblewski nowym dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim

Radosław Wróblewski nowym dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim

1 września 2022 r. Radosław Wróblewski, w wyniku przeprowadzonego konkursu, objął funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

Radosław Wróblewski w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym był konsultantem do spraw edukacji europejskiej i historii oraz konsultantem do spraw edukacji europejskiej i funduszy dla edukacji. Pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego / Departamentu Rozwoju i Innowacji – Rzecznika Funduszy Europejskich.
Pełnił funkcję Lubuskiego Wicekuratora Oświaty.

Fot. Lubuskie.pl

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji