OGÓLNOPOLSKI KONKURS ,,EDUAKCJA MEDIALNA W SZKOLE”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ,,EDUAKCJA MEDIALNA W SZKOLE”

Jesteś nauczycielem i masz pomysł na realizację programu edukacji medialnej w swojej szkole? Chcesz samodzielnie lub w zespole wypracować innowacyjne metody nauczania o mediach? Włącz się do akcji edukacji. Weź udział w ogólnopolskim konkursie ,,eduAKCJA medialna w szkole” organizowanym przez Centrum Edukacji Medialnej. Stwórz kreatywny scenariusz zajęć lub dedykowany projekt i wygraj główną nagrodę – 30 tys. zł. Łączna pula nagród to aż 70 tys. zł!

Konkurs to inicjatywa służąca zachęceniu nauczycieli do zaangażowania się w kreatywną realizację zapisów programu nauczania medialnego w szkołach, popularyzację wiedzy
o mediach, jej promocja, wsparcie uczniów w świadomym i krytycznym odbiorze treści
w środkach masowego przekazu. Skierowana jest do pedagogów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Główny cel przyświecający organizatorowi to zintegrowanie powstałych w ramach konkursu projektów z programem nauczania różnych przedmiotów szkolnych. Zadaniem jest nie tylko stworzenie jakościowych koncepcji, ale przede wszystkim udokumentowane przeprowadzenie zajęć w placówce. Przygotowanie filmów, prezentacji multimedialnych, fotoreportaży i konspektów, spośród których najciekawsze zostaną wydane w 2024 roku. Powstała publikacja będzie inspiracją dla innych nauczycieli, wsparciem dydaktycznym w realizacji zajęć.

Edukacja medialna powinna towarzyszyć nam przez całe życie i być prowadzona permanentnie już od najmłodszych lat: w rodzinie, w szkole. W tym ujęciu to działanie zmierzające do wyposażenia dzieci i młodzieży w kompetencje medialne, nauka świadomego
i krytycznego posługiwania się mediami. Brak jednoznacznej i spójnej koncepcji edukacji medialnej w szkole powoduje, że należy w większym stopniu skupić się na rozwijaniu praktycznych umiejętności w obszarze korzystania z mediów, również tych cyfrowych. Odpowiedzią na tę potrzebę jest między innymi organizowany przez nas konkurs
– tłumaczy
dr Paulina Prędotka, dyrektor Centrum Edukacji Medialnej.

Konkurs rozpoczyna się 26 kwietnia 2023 roku. Działania konkursowe powinny przebiegać
w dwóch fazach: planowania – do 31 maja 2023 r. i realizacji – do 26 października 2023 r. Zwieńczeniem konkursu będzie uroczysta gala połączona z częścią konferencyjną w grudniu 2023 r. Wtedy zostaną nagrodzeni laureaci.

Jury będzie oceniać prace konkursowe w kilku kryteriach: innowacja pedagogiczna
i kreatywność, technika i jakość prezentacji, skala i zasięg przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, ewaluacja projektu, kompletna realizacja od fazy pomysłu po rezultat końcowy.

Szczegóły i Regulamin Konkursu znajdują się na stronie: cempolska.pl/konkurs.

Centrum Edukacji Medialnej to miejsce nauki o mediach, a w szczególności o tym, jak odróżniać informacje prawdziwe od fałszywych. Skupia się na rozwijaniu w Polsce edukacji medialnej, ukazywaniu sposobów walki z fake newsami i dezinformacją. Funkcjonuje w trzech obszarach: interaktywnej wystawy składającej się 10 stref edukacyjnych, strony internetowej (www.cempolska.pl) z konspektami lekcji na temat edukacji medialnej dla nauczycieli i uczniów oraz rozwijaną bazą wiedzy, specjalnych wydarzeń (tj. konferencji, szkoleń, dyskusji panelowych).

Pytania dotyczące konkursu: konkurs@cempolska.pl, tel.: 509-661-131

Źródło: Centrum Edukacji Medialnej

Aktualności

Jedenastu Wspaniałych

W środę 31 maja 2023 w Bibliotece Pedagogicznej WOM-u odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Zmagania trwały aż osiem miesięcy, ale zakończyły

Materiały dydaktyczne na temat praw dziecka

Informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA przygotowało innowacyjne materiały dydaktyczne na temat praw dziecka. W ramach projektu „Dzieci znają swoje prawa” w Programie Aktywni Obywatele

Więcej informacji