Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Opublikowano: 09 maja 2023 r. godz. 15:00

Dokumenty sporządzono na dzień 31.12.2022

Załączniki:

  • BILANS jednostki budżetowej [pobierz]
  • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  [pobierz]
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki [pobierz]
  • Informacja dodatkowa [pobierz]
  • Wyciąg z danych zawartych w załączniku “Informacja dodatkowa” [pobierz]

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji