Przypominamy o szkoleniach organizowanych przez Pracownię Zarządzania Oświatą WOM-u

Przypominamy o szkoleniach organizowanych przez Pracownię Zarządzania Oświatą WOM-u

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych!

Pracownia Zarządzania Oświatą WOM-u oferuje dwa nowe szkolenia adresowane do dyrektorów i wicedyrektorów szkół:

  1. pierwsze pt. „Obserwacja zajęć zdalnych nowym wyzwaniem dla dyrektora szkoły” dotyczy prowadzenia w ramach nadzoru pedagogicznego obserwacji zajęć, w tym obserwacji zdalnej.
    Link do rejestracji: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=szw&kat=65&id=2177
  2. drugie szkolenie pt. „Dlaczego uczeń i rodzic wybierają Twoją szkołę? Skuteczne zarządzanie procesem rekrutacji” nawiązuje do procesu rekrutacji i promocji szkoły.
    Link do rejestracji: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=szw&kat=65&id=2178

Pracownia proponuje również nowatorski temat szkolenia rady pedagogicznej: „Różnorodność pokoleniowa rady pedagogicznej – nowym wyzwaniem w zarządzaniu szkołą”. Temat łączy zmiany, jakie następują w zarządzaniu kapitałem wiedzy na tle różnorodności pokoleniowej nauczycieli.

Link do rejestracji: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=srp&id=2337

Zapraszamy do udziału w nowych szkoleniach.

Aktualności

Jedenastu Wspaniałych

W środę 31 maja 2023 w Bibliotece Pedagogicznej WOM-u odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Zmagania trwały aż osiem miesięcy, ale zakończyły

Materiały dydaktyczne na temat praw dziecka

Informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA przygotowało innowacyjne materiały dydaktyczne na temat praw dziecka. W ramach projektu „Dzieci znają swoje prawa” w Programie Aktywni Obywatele

Więcej informacji