Odeszła Jadwiga Kowaleczko

Odeszła Jadwiga Kowaleczko

Zmarła Jadwiga Kowaleczko. Nauczycielka, regionalistka, harcerka. Dama gorzowskiej oświaty.

Była kobietą zawsze elegancko ubraną i pięknie się wysławiającą. Z życzliwością patrzyła na świat. Jej wielką pasją była edukacja artystyczna dzieci i młodzieży. Z myślą o młodych, zdolnych ludziach i ich nauczycielach organizowała festiwale, konkursy, przeglądy. Zawsze też uczestniczyła we wszystkich wydarzeniach kulturalnych i miała czas na rozmowy z ludźmi.

Urodziła się 15 marca 1941 roku w Wólce koło Torunia. W Gorzowie zamieszkała w 1953 roku. Była absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1961 do 1986 roku uczyła geografii w Szkole Podstawowej nr 8 w Gorzowie. Zorganizowała i prowadziła Szczep Drużyn Harcerskich
im. gen. Mariusza Zaruskiego (1964–1975), Wydział Harcerskiej Młodzieżowej Służby Ruchu oraz Drużynę Nieprzetartego Szlaku w Gorzowskiej Komendzie Chorągwi ZHP (1975–1977). Od 1977 roku pracowała w Kuratorium Oświaty i Wychowania jako wizytator metodyk, a od 1992 roku
w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim (do 2009 roku). Zajmowała się
w WOM-ie doskonaleniem nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej i regionalnej, współtworzyła Przeglądy Amatorskiego Ruchu Artystycznego [PARA] w regionie. Była autorką wielu publikacji
o szkolnym ruchu artystycznym. Z upoważnienia MEN dwukrotnie organizowała Ogólnopolski Konkurs „Krajobraz Polski – tradycje, współczesność, przyszłość”. Współtworzyła Galerię Twórczości Dzieci
i Młodzieży (od 1992 r. galeria działała w Wojewódzkim Domu Kultury, a od 2000 roku działa
w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, teraz pod nazwą Galeria Na Mansardzie). Była pomysłodawczynią i dyrektorką Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży GORZÓW (1994–2008). Od 2009 była też członkiem Rady Artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Tańca, którego organizatorem jest obecnie Młodzieżowy Dom Kultury.

Za swą pracę i zaangażowanie otrzymała wiele nagród i odznaczeń m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1991), Złoty Krzyż Zasługi (1983) i Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZHP (1971).

Pogrzeb Jadwigi Kowaleczko odbędzie się w poniedziałek, 5 grudnia 2022 r. o godz. 12.45 na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim w kaplicy „Products” przy ul. Żwirowej.

Hanna Ciepiela
Fot. Łukasz Tymszan

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji