Materiały dydaktyczne na temat praw dziecka

Materiały dydaktyczne na temat praw dziecka

Informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA przygotowało innowacyjne materiały dydaktyczne na temat praw dziecka.

W ramach projektu „Dzieci znają swoje prawa” w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG, przygotowane zostały z dziećmi z jednej z łódzkich szkół filmy animowane o Prawach Dziecka i towarzyszące im scenariusze zajęć dla uczniów i uczennic szkół podstawowych.

W załączniku pełna informacja na temat materiałów i możliwości ich pobrania.

Załącznik:

  • Informacja na temat materiałów [pobierz]

 

Źródło: Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji