Kurs doskonalący “Metoda coachingu w procesie wychowania” (V edycja)

Kurs doskonalący “Metoda coachingu w procesie wychowania” (V edycja)

Zachęcamy do udziału w 40 godzinnym kursie doskonalącym „Metoda Coachingu w procesie wychowania”, organizowanym przez Pracownię Psychoedukacji i Wychowania WOM, który odbędzie się 17 lutego 2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oraz wychowawców świetlic i internatów.

Kurs zachęca do refleksji nad  własnymi kompetencjami  wychowawczymi, dając jednocześnie praktyczne wskazówki i sprawdzone narzędzia do pracy z uczniami  oraz ich rodzicami.

Link do rejestracji: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=szw&kat=67&id=2657

Z uwagi na procesowy charakter pracy, grupa jest stała i po uruchomieniu zajęć dołączenie nie będzie możliwe.

Terminy kolejnych zajęć:

  • 17-18 lutego,
  • 2 marca,
  • 24-25 marca,
  • 13 kwietnia,
  • 21 – 22 kwietnia.

Serdecznie zapraszamy!

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji