Konkurs grantowy IOM – działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej

Konkurs grantowy IOM – działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji – Agenda ONZ ogłasza ogólnopolski konkurs grantowy skierowany do szkół oraz organizacji działających w środowisku szkolnym na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży (ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych) ze społeczności lokalnej i migranckiej.

  1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) – część Systemu Narodów Zjednoczonych, założona w 1951 r., w Polsce działa od 1992 r.

  1. CEL KONKURSU, REZULTATY

Konkurs ma na celu wspieranie zapobiegania wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na pochodzenie.

Celem działań finansowanych w ramach konkursu grantowego jest wspieranie integracji w wielokulturowym środowisku szkolnym, tworzenie inkluzyjnego, otwartego i bezpiecznego środowiska szkolnego.

Działania mogą obejmować między innymi: zajęcia w szkołach, pikniki, zawody sportowe, gry miejskie, zajęcia teatralne, artystyczne, warsztaty rękodzieła. Działania muszą zakładać udział zarówno dzieci ze społeczności lokalnej jak i migranckiej, mogą zakładać zaangażowanie rodziców.

  1. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Konkurs grantowy skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz organizacji działających w środowisku szkolnym.

  1. FINANSOWANIE DZIAŁAŃ

Na realizację działań wnioskodawca może uzyskać środki finansowe w maksymalnej wysokości 9 000,00 zł. Wkład własny nie jest wymagany. Konkurs jest finansowany przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji.

  1. APLIKOWANIE

W celu otrzymania dokumentów konkursowych (budżet, formularz wniosku online lub dokument word, Conformity Form – deklaracja), należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: aszlezinger@iom.int z tytułem maila: KONKURS GRANTOWY.

Termin składania wniosków upływa 16 stycznia 2023 r.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje na stronie: https://poland.iom.int/pl/zapytania-ofertowe

Źródło: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji