Konkurs “Nauczyciele z Życiem” – kolejna edycja

Konkurs “Nauczyciele z Życiem” – kolejna edycja

Zachęcamy do udziału w 2. edycji konkursu “Nauczyciele z życiem”, organizowanym przez Fundację DKMS.

ZADANIE KONKURSOWE!

Należy przeprowadź akcję edukacyjno-informacyjną na temat idei dawstwa szpiku kostnego połączoną z rejestracją potencjalnych Dawców szpiku kostnego wśród osób, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji.

ETAP 1:

 • należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres mailowy: nauczyciel@dkms.pl

ETAP 2:

Zaplanować i zrealizować na terenie szkoły akcję #KOMÓRKOMANIA, której celem będzie:

 • uświadomienie społeczności szkolnej czym jest idea dawstwa szpiku kostnego i jak ważna jest jej pomoc,
 • przekazanie odbiorcom wiedzy na temat metod pobrania szpiku kostnego lub komórek macierzystych,
 • rejestracja potencjalnych Dawców, pełnoletnich uczniów szkoły.

ETAP 3:

 • przesłać na adres mailowy nauczyciel@dkms.pl wypełniony Formularz Sprawozdanie konkursowe, zawierający opis podjętych przez Was działań w ramach akcji #KOMÓRKOMANIA.

 

NAGRODY!

 • CAMP, czyli warsztat dla Nauczyciela z zakresu budowania odporności psychicznej, połączony z integracją i wymianą doświadczeń z innymi Laureatami, który odbędzie się w terminie 25.06-27.06.2024 w Oczyszczalnia Miejsce (Ludwików 26a, 96-515 Ludwików).
 • Nagroda rzeczowa – dla uczniów szkoły, w której naucza Laureat, w skład której wchodzą m.in. notesy, piórniki, butelki na wodę, zakładki do książki.

 

KRYTERIA OCENY

Każdy Formularz Sprawozdania konkursowego będzie rozpatrywany indywidualnie, a następnie oceniany wg poniższych kryteriów. W przypadku wątpliwości, Jury może skontaktować się z Wami i poprosić o dodatkowe informacje.

 • Wartość edukacyjna dotycząca idei dawstwa płynąca z realizacji akcji #KOMÓRKOMANIA,
 • Stosunek liczby zarejestrowanych osób do pełnoletniej liczby uczniów danej szkoły,
 • Stosunek liczby własnych materiałów (innowacyjność form, realizacja autorskich pomysłów uczniów, tworzenie własnych treści promocyjnych) do materiałów udostępnionych przez Organizatora,
 • Efektywność poszczególnych działań zrealizowanych w ramach projektu, zasięg poszczególnych działań zrealizowanych w ramach akcji #KOMÓRKOMANIA,
 • Udział partnerów spoza środowiska szkoły Uczestnika.

TERMINY

 • Rejestracja Formularzy Zgłoszeniowych – 25.09.2023 r. – 29.02.2024 r.
 • Termin na przesłanie Sprawozdań konkursowych – 07.04.2024 r. godz. 23.59
 • Czas na realizację akcji #KOMÓRKOMANIA – 01.09.2023 – 27.03.2024 r.
 • Ocena Sprawozdań – 08.04.2024 r. – 19.04.2024 r.
 • Obrady Komisji – 22.04.2024 r. – 23.04.2024 r.
 • Ogłoszenie wyników i powiadomienie Laureatów – 24.04.2024 r. – 25.04.2024 r.
 • CAMP dla Laureatów (3-dniowy wyjazd) – 25.06.2024 r. – 27.06.2024 r.
 • Przekazanie nagród rzeczowych – 24.04.2024 r. – 25.04.2024 r.

Źródło: Fundacja DKMS

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji