IX Lubuski Sejmik Dziecięcy

IX Lubuski Sejmik Dziecięcy

31 maja br. w Zielonej Górze odbędzie się IX Lubuski Sejmik Dziecięcy. Wydarzenie patronatem objęli Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Wacław Maciuszonek.

Obrady Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego będą przebiegać pod hasłem: „25-lecie Województwa Lubuskiego”.

Wzorem lat ubiegłych uczniowie lubuskich szkół podstawowych wcielą się w role Radnych Województwa Lubuskiego. Ponadto 30 uczniów-dziennikarzy będzie pisemnie relacjonować obrady Sejmiku.

Do udziału w IX Lubuskim Sejmiku Dziecięcym zachęcamy uczniów szkół podstawowych z całego województwa. O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na stronie: https://lubuskie.pl/wiadomosci/20404/do-19-maja-br-trwa-nabor-do-ix-lubuskiego-sejmiku-dzieciecego

Załączniki:

  • Regulamin [pobierz]
  • Formularz zgłoszeniowy [pobierz]
  • Zaproszenie [pobierz]
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla ucznia [pobierz]
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla opiekuna [pobierz]
  •  

 

Źródło: lubuskie.pl

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji