Maj – wyjątkowo świąteczny czas

Maj – wyjątkowo świąteczny czas

Początek maja to w polskim kalendarzu wyjątkowo świąteczny czas. Od niemal dekady 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi. Święto to ustanowione przez Sejm w 2004 roku jest wyrazem szacunku, formą kształtowania polskiej tożsamości narodowej oraz promowania wiedzy o symbolach narodowych.

A już jutro przypada 232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Zasadnicza była osiągnieciem cywilizacyjnym epoki. Mimo upływu czasu wciąż niesie wiele uniwersalnych przesłań.

Cenne informacje o polskiej historii, fladze, symbolach i barwach narodowych zawiera m.in. miniprzewodnik „Biało-czerwona” opublikowany na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji [pobierz].

Aktualności

Jedenastu Wspaniałych

W środę 31 maja 2023 w Bibliotece Pedagogicznej WOM-u odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Zmagania trwały aż osiem miesięcy, ale zakończyły

Materiały dydaktyczne na temat praw dziecka

Informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA przygotowało innowacyjne materiały dydaktyczne na temat praw dziecka. W ramach projektu „Dzieci znają swoje prawa” w Programie Aktywni Obywatele

Więcej informacji