Maj – wyjątkowo świąteczny czas

Maj – wyjątkowo świąteczny czas

Początek maja to w polskim kalendarzu wyjątkowo świąteczny czas. Od niemal dekady 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi. Święto to ustanowione przez Sejm w 2004 roku jest wyrazem szacunku, formą kształtowania polskiej tożsamości narodowej oraz promowania wiedzy o symbolach narodowych.

A już jutro przypada 232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Zasadnicza była osiągnieciem cywilizacyjnym epoki. Mimo upływu czasu wciąż niesie wiele uniwersalnych przesłań.

Cenne informacje o polskiej historii, fladze, symbolach i barwach narodowych zawiera m.in. miniprzewodnik „Biało-czerwona” opublikowany na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji [pobierz].

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji