Informacja o konkursie plastycznym dla szkół podstawowych “Co lubię? Sport lubię!”

Informacja o konkursie plastycznym dla szkół podstawowych “Co lubię? Sport lubię!”

Polski Komitet Olimpijski ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Co lubię? Sport lubię!”. To właśnie sztuka pozwalała – już od czasów igrzysk w starożytnej Grecji – na utrwalenie piękna sportu. Wierzymy, że wyrażanie siebie poprzez ruch i twórczość jest wspólnym doświadczeniem wszystkich dzieci i młodzieży.

Zadaniem uczniów z klas I-III (kategoria I konkursu) jest stworzenie kartki z życzeniami powodzenia dla polskich olimpijczyków. Z kolei uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII (kolejno kategoria II i III konkursu) mają wyrazić w formie pracy plastycznej odpowiedź na pytanie  „Co czuję, gdy uprawiam sport?” oraz dołączyć do pracy krótki tekst. Szczegóły znajdują się w regulaminie oraz opisach zdań konkursowych.

Zachęcamy do udziału. Prace oraz karty zgłoszeniowe należy przesłać do 22.12.2021 r. włącznie – drogą mailową na adres edu.pkol@pkol.pl, pocztową (Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa) bądź osobiście.

Załączniki do pobrania:

  1. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa [pobierz]
  2. Plakat konkursu do wydruku [pobierz]
  3. Opis zadania konkursowego – kategoria I [pobierz]
  4. Opis zadania konkursowego – kategoria II i III [pobierz]

 

Szczegółowe informacje na stronie: https://olimpijski.pl/konkurs-plastyczny-co-lubie-sport-lubie/

 

Źródło: Polski Komitet Olimpijski

Aktualności

„Nowe sposoby na lekturę” – szkolenie stacjonarne

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na szkolenie

Więcej informacji