Działania w projekcie: Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim

Działania w projekcie: Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim

W ramach projektu Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim doradcy metodyczni Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego od kwietnia 2021 r .w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli organizują zdalne spotkania, które odbywają się na platformie ORE doskonaleniewsieci.pl. Biorą w nich udział nauczyciele matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i informatyki z siedmiu szkół podstawowych Gorzowa i okolic. Natomiast pod koniec sierpnia i na początku września b.r. odbyły się spotkania stacjonarne ww. nauczycieli prowadzone przez: D. Tomczak, D. Dąbrowską i B. Basińską, U. Polańską oraz K. Tomicką. Uczestnicy szkoleń mieli okazję poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie metod i form pracy z uczniami oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Poniżej wybrane zdjęcia z naszych wspólnych spotkań.

Fot. Dorota Janiszewska

Aktualności

„Nowe sposoby na lekturę” – szkolenie stacjonarne

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na szkolenie

Więcej informacji