Międzyszkolny konkurs dla świetlic

Międzyszkolny konkurs dla świetlic

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp. organizuje  całoroczny, międzyszkolny konkurs zatytułowany “Świetlicowa reintegracja”. Przedsięwzięcie, którego koordynatorem jest pani Patrycja Saniuk (adres email: patrycja.saniuk@sp15.gorzow.pl )

realizowane pod patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego oraz przy wparciu Biblioteki Pedagogicznej WOM jest skierowane do uczniów klas I-III przebywających w świetlicach szkolnych. Akcja ma na celu integrację zespołów uczniowskich, naukę współdziałania w grupie, pobudzanie i rozwijanie kreatywności oraz nawiązanie kontaktów międzyszkolnych, co umożliwi wymianę doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Na zwycięskie zespoły czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin „Świetlicowej reintegracji” wraz z Załącznikami i Kartą zgłoszeniową [pobierz]

Aktualności

Pierwsza edycja konkursu AleMózgi!

Zachęcamy udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu AleMózgi! Poznaj fascynujący świat matematyki, informatyki i programowania, korzystając z nowoczesnej platformy. AleMózgi to konkurs matematyczno-informatyczny, który nie wymaga wiedzy

Więcej informacji