Dokumentacja w szkole jest ważna!

Dokumentacja w szkole jest ważna!

W ostatnim dniu lutego 2024 r. dyrektorzy szkół uczestniczyli w szkoleniu zatytułowanym Dokumentacja szkolna – obowiązkowa i niewymagana przepisami prawa. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z prawnymi  i praktycznymi rozwiązaniami w zakresie dokumentacji obowiązującej we wszystkich obszarach pracy szkoły, otrzymali też wskazówki, jakie są zasady jej prowadzenia.

Dyrektorom serdecznie dziękujemy za obecność i zaangażowanie.

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach.

Razem możemy więcej!

Organizator szkolenia: Dorota Janiszewska z Pracowni Zarządzania Oświatą

Aktualności

„Nowe sposoby na lekturę” – szkolenie stacjonarne

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na szkolenie

Więcej informacji