7 marca, 2024

Dokumentacja w szkole jest ważna!

W ostatnim dniu lutego 2024 r. dyrektorzy szkół uczestniczyli w szkoleniu zatytułowanym Dokumentacja szkolna – obowiązkowa i niewymagana przepisami prawa. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z prawnymi  i

Czytaj więcej »

Aktualności

Radosna wystawa

Ponad 50 prac z 8 placówek oświatowych nadesłano na Miejski Konkurs Plastyczny „Wiosenne tradycje”. Podczas wernisażu, który odbył się 18 maja 2024 roku w gorzowskiej

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Więcej informacji