„Autorytet dyrektora w sytuacjach trudnych – feedback i delegowanie zadań w komunikacji z nauczycielem” – szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów

„Autorytet dyrektora w sytuacjach trudnych – feedback i delegowanie zadań w komunikacji z nauczycielem” – szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych!

Pracownia Zarządzania Oświatą Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim w odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa Dyrektorów szkół i placówek potrzeby w zakresie rozwoju umiejętności komunikacyjnych, zarządczych i motywacyjnych, proponuje nowe warsztaty adresowane do dyrektorów i wicedyrektorów pt.: Autorytet dyrektora w sytuacjach trudnych – feedback i delegowanie zadań w komunikacji z nauczycielem.

Zajęcia mają być okazją do refleksji nad zarządzaniem sobą i zespołem oraz inspiracją do doskonalenia kompetencji i umiejętności lidera, ponadto mają wyposażyć Państwa w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego i nowoczesnego kierowania szkołą.

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej w WOM- ie w Gorzowie Wielkopolskim. Informacja o terminie i sprawach organizacyjnych zostanie przesłana do Państwa przez pracowników Biura Obsługi Szkoleń.

Link do rejestracji: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=szw&kat=65&id=2599

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Aktualności

Jedenastu Wspaniałych

W środę 31 maja 2023 w Bibliotece Pedagogicznej WOM-u odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Zmagania trwały aż osiem miesięcy, ale zakończyły

Materiały dydaktyczne na temat praw dziecka

Informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA przygotowało innowacyjne materiały dydaktyczne na temat praw dziecka. W ramach projektu „Dzieci znają swoje prawa” w Programie Aktywni Obywatele

Więcej informacji