Akcja czytelnicza dla bibliotek szkolnych

Akcja czytelnicza dla bibliotek szkolnych

Z okazji XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2022 zapraszamy po raz czwarty do udziału w akcji czytelniczej online “Interaktywna mapa literackich wspólnot”. Tym razem działamy dwukierunkowo:

 * Na pierwszym poziomie znaczeń, nawiązując do tegorocznego hasła wydarzenia tj. Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka! szukamy książek z zaimkami w tytule, np. Nasza szkapa…

 * Tropiąc literackie fascynacje, na głębszym poziomie odniesień, szukamy książek, które kierują myśli ku wspólnocie, które propagują wartości tworzące społeczność lub budują wspólną przestrzeń. Może to być książka, w której bohaterowie przyczyniają się do scalania poróżnionej społeczności lub otaczają ochroną słabszych, może być to książka mówiąca o tolerancji lub wielokulturowości. Są też książki, ważne dla danej społeczności w określonym czasie historycznym. One także kształtują, budują, łączą ludzi, stanowiąc bazę wspólnych odniesień. Szukajmy więc książek kultowych.

Sposobem “przypięcia” książki na mapie będzie wskazanie miejsca akcji lektury. Podajemy kraj / miejscowość. W przypadku wspólnoty lub wybranego wątku, który nie jest związany z istniejącym fizycznie miejscem (np. kraina mityczna) – podajemy narodowość bohatera lub autora utworu

Akcja skierowana jest przede wszystkim do biblioteka szkolnych i  ich użytkowników, ale zachęcamy do włączenia się w zabawę wszystkich, którzy odnajdą w sobie żyłkę detektywa lub takich, którzy mają w głowie fragmenty swoich ulubionych książek z motywem przewodnim.  

 Akcja ma na celu:

 * rozwijanie zainteresowań czytelniczych;

 * aktywizację uczniów do własnych poszukiwań czytelniczych;

 * budowanie doświadczenia wspólnotowego.

Aby dołączyć do zabawy należy zgłosić udział biblioteki szkolnej w wydarzeniu wypełniając FORMULARZ AKCJI <https://forms.gle/FtyCkYynQ3atJ6ih7> (można przesyłać kilka propozycji książkowych).

 Na stronie biblioteki pojawi się, uzupełniana na bieżąco, interaktywna mapa z miejscami / książkami podawanymi przez uczestników (od 8 maja).

Pytania w sprawie akcji czytelniczej można przesłać na adres biblioteki: bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl  

lub do koordynatora akcji:

Monika Żołędziejewska, tel.: 693675305; e-mail: monika.zoledziejewska@womgorz.edu.pl 

Zaświadczenie z udziału w akcji czytelniczej będzie możliwe do pobrania ze strony internetowej biblioteki od 20 maja 2022.

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji