Spotkanie z okazji 100 rocznicy urodzin Witolda Karpyzy

Spotkanie z okazji 100 rocznicy urodzin Witolda Karpyzy

Niewielu nauczycieli jest tak lubianych przez swoich wychowanków jak Witold Karpyza. – On nie uczył nas tylko matematyki, on uczył nas życia – mówili podczas uroczystości w Bibliotece Pedagogicznej, zorganizowanej 28 sierpnia 2013 roku w setną rocznicę urodzin legendarnego pedagoga, harcerza, historyka i podróżnika. Wychowankowie profesora to już dziś ludzie w dojrzałym wieku, a jednak na każde spotkanie poświęcone jego pamięci przychodzą tłumnie. – Był moim nauczycielem matematyki i wychowawcą – wspominała Krystyna Dąbrowska, polonista z Zespołu Szkół Budowlanych. –I chociaż z matematyki byłam słaba, to matematyka w jego wykonaniu była zabawą. Do dziś pamiętam zabawne paszcze krokodyli, które rysował na tablicy. W ten sposób objaśniał nam znaki mniejszości i większości. Pamiętam też jak kiedyś do szkoły przyszedł w dwóch różnych butach.
A potem sam śmiał się ze swego roztargnienia.
Spotkanie w bibliotece poprowadził Bogdan Zalewski, wieloletni przyjaciel Witolda Karpyzy Poznaliśmy się w Liceum Pedagogicznym – opowiadał. – Profesor już tam pracował, a ja dopiero zaczynałem. Zobaczył, że mam wpięty krzyżyk harcerski. Podszedł do mnie. Porozmawialiśmy. A potem razem organizowaliśmy drużyny harcerskie, biwaki, rajdy. Nasza przyjaźń trwała do jego ostatnich dni. Zawsze był dla mnie niedościgłym wzorem: mądrości, uczciwości i skromności.   Uroczystości w bibliotece towarzyszyła prezentacja multimedialna, przygotowana przez Monikę Kowalską z Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. To właśnie tam znajdują się bogate zbiory rysunków i dzienników profesora. Druga część uroczystości odbyła się przy grobie W. Karpyzy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Żwirowej. Tam jego wychowankowie, przyjaciele i znajomi złożyli kwiaty, zapalili świece i trzymając się za ręce zaśpiewali harcerską pieśń „Ogniska już dogasa blask”. Biblioteka Pedagogiczna od kilku organizuje imprezy upamiętniające legendarnych lubuskich pedagogów. Pod koniec września odbędzie się spotkanie poświęcone Władysławowi Klimkowi, nauczycielowi, wieloletniemu prezesowi Klubu Inteligencji Katolickiej w Gorzowie Wlkp.  

Hanna Ciepiela
Fot. Monika Markowska

Aktualności

Jedenastu Wspaniałych

W środę 31 maja 2023 w Bibliotece Pedagogicznej WOM-u odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Zmagania trwały aż osiem miesięcy, ale zakończyły

Materiały dydaktyczne na temat praw dziecka

Informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA przygotowało innowacyjne materiały dydaktyczne na temat praw dziecka. W ramach projektu „Dzieci znają swoje prawa” w Programie Aktywni Obywatele

Więcej informacji