Język francuski, włoski i łacina

mgr Małgorzata Wiczkowska
doradztwo metodyczne w zakresie języka francuskiego, włoskiego
i łaciny w szkole podstawowej
i ponadpodstawowej
 konsultant ds. wspomagania metodycznego szkół
Pracownia Doskonalenia Metodycznego
tel. 95-721-61-21

Miejsce pensum: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Gorzowie Wlkp.

Dyżur w WOM:

  • poniedziałek:  8.00 – 12.30
  • wtorek:   8.00 – 14.00
  • czwartek:   8.00 – 11.30
  • piatek  8.00 – 11.30

Aktualności

Więcej informacji