Deklaracja dostępności WOM i WOMBP

Gorzów Wielkopolski, 21.02.2021

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019, poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego WOM-u w Gorzowie Wielkopolskim.

Data publikacji strony internetowej: 12 maja 1998.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.03.2021.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ww. ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez specjalistów informatyków WOM-u w Gorzowie Wielkopolskim.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona jest przystosowana do korzystania z niej przez osoby z wybranymi niepełnosprawnościami. W  prawym górnym rogu znajduje się na niej ikona pozwalająca na rozwinięcie funkcji umożliwiających korzystanie z niej przez osoby z wybranymi niepełnosprawnościami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na stronie głównej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający zgłoszenie potrzeb albo uwag i  innych spraw związanych z funkcjonowaniem strony i pracy WOM-u oraz telefon do kontaktu bezpośredniego.

Dostępność architektoniczna

Do budynku WOM-u prowadzą 2 wejścia: jedno od ul. Łokietka, drugie od strony parkingu. Oba wejścia są z poziomu ulicy. Możliwe jest wejście w towarzystwie psa przewodnika.

Cała powierzchnia Ośrodka rozłożona jest na czterech poziomach: parter, pierwsze piętro, drugie piętro, trzecie piętro. W budynku nie ma barier architektonicznych. Budynek jest niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Recepcja Ośrodka znajduje się przy wejściu, a obsługa recepcji udziela wszelkich niezbędnych informacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W Ośrodku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie posiadamy urządzeń umożliwiających czytanie w tym języku. Nie ma także oznaczeń kontrastowych, np. czerń-biel, są natomiast oznaczenia o nieco mniejszej kontrastowości.

Nad recepcją znajduje się monitor wielkoekranowy informujący o realizowanych zajęciach i salach. Wszystkie sale, w tym zajęciowe, oznaczone są w sposób widoczny cyframi, literami albo symbolami. Dodatkowo przy każdych drzwiach znajduje się tabliczka informacyjna wydrukowana powiększoną czcionką.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami Ośrodek zapewnia komunikację w formie określonej w tym wniosku.

Dostępność cyfrowa

Ośrodek we własnym zakresie dostosował funkcjonalność strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 848).

Załączniki:

  1. Deklaracja dostępności [pobierz]
  2. Deklaracja dostępności WOM [pobierz]
  3. Deklaracja dostępności WOMBP [pobierz]
  4. Informacja o Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim – tekst łatwy do czytania [pobierz]
  5. Informacja o Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wielkopolskim – tekst łatwy do czytania [pobierz]
Brak wpisów/aktualności.

Aktualności

Psotne elfy i przedszkolaki

W poniedziałek (11 grudnia 2023 roku) w naszej Bibliotece Pedagogicznej zorganizowano pierwsze magiczne warsztaty świąteczne, w których wzięły udział  „Smerfy” z Przedszkola Miejskiego nr 6

Więcej informacji