Sylwetki zasłużonych pedagogów

Sylwetki zasłużonych pedagogów

W 2011 roku w Bibliotece Pedagogicznej zainaugurowano cykl imprez upamiętniających nieżyjących już, legendarnych lubuskich nauczycieli. Bohaterką pierwszego spotkania była Teresa Kostrzewska-Przanowska, nauczycielka, poetka, działaczka społeczna. Uroczystość odbyła się 5 maja 2011 roku. Bohaterem drugiego spotkania, zorganizowanego 18 października 2011, był Witold Karpyza, nauczyciel, harcerz, regionalista. Trzecie spotkanie, dedykowane Antoniemu Kanteckiemu, nauczycielowi i historykowi oświaty, odbyło się 12 listopada 2012 roku. Kolejne, zorganizowane 25 września 2013 roku było poświęcone Władysławowi Klimkowi, pedagogowi, naukowcowi, społecznikowi. 25 marca 2015 wspominano Jadwigę Zasadę, legendarną pionierkę gorzowskiego harcerstwa, a 4 listopada 2015 – Janusza Hrybacza, nauczyciela, erudytę, człowieka wielu pasji. Kolejne spotkanie odbyło się 26 października 2016 roku i było poświęcone Zbigniewowi Cierkońskiemu, nauczycielowi i pionierowi gorzowskiego szkolnictwa. 26 kwietnia 2017 roku wspominano Piotra Frankowa, nauczyciela, historyka, miłośnika Gorzowa i Kresów. 25 października 2017 zorganizowano spotkanie poświęcone Stefanii Jodko oraz Genowefie i Marianowi Rzeźniczkom, pionierom gorzowskiego szkolnictwa i założycielom rodów nauczycielskich. O Marii Rohozińskiej, lubuskiej nauczycielce i pionierce rozmawiano 5 grudnia 2018. W 2019 roku, 3 października, wspominano Annę Makowską-Cieleń, gorzowską nauczycielkę, regionalistkę i animatorkę życia kulturalnego.

Spotkaniom towarzyszyły wystawy i prezentacje multimedialne. W planach kolejne uroczystości.

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji