Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Opublikowano: 22 kwietnia 2022 r. godz. 13:32

Dokumenty sporządzono na dzień 31.12.2021

Załączniki:

  • BILANS jednostki budżetowej [pobierz]
  • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  [pobierz]
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki [pobierz]
  • Informacja dodatkowa [pobierz]
  • Wyciąg danych zawartych w załączniku “Informacja dodatkowa” [pobierz]

 

Aktualności

Więcej informacji