Wypożyczenie międzybiblioteczne

Wypożyczenie międzybiblioteczne

Biblioteka realizuje usługi w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych. Ich zasady określa Regulamin Biblioteki Pedagogicznej WOM, który stanowi że:

  • z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać czytelnicy posiadający kartę biblioteczną (czyli zapisani do BP WOM),
  • książki sprowadzone z innych bibliotek udostępnia się wyłącznie na miejscu, w czytelniach Biblioteki,
  • sprowadzenie i odesłanie książek odbywa się na koszt czytelnika.

Dodatkowo w bibliotece można skorzystać, na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych, ze zbiorów Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych „Academica”. Sposób korzystania ze zbiorów CWPN „Academica” określa odrębny dokument tj. „Regulamin użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica”, dostępny w bibliotece. Publikacje CWPN „Academica” udostępnia się wyłącznie w bibliotece na wyznaczonym stanowisku komputerowym.

Aktualności

Świat na niebiesko i różowo

Kilkadziesiąt prac namalowanych przez wychowanków i uczniów czterech placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wielkopolskim, oglądać można od 27 marca 2023

Więcej informacji