Wypożyczenie międzybiblioteczne

Wypożyczenie międzybiblioteczne

Biblioteka realizuje usługi w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych. Ich zasady określa Regulamin Biblioteki Pedagogicznej WOM, który stanowi że:

  • z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać czytelnicy posiadający kartę biblioteczną (czyli zapisani do BP WOM),
  • książki sprowadzone z innych bibliotek udostępnia się wyłącznie na miejscu, w czytelniach Biblioteki,
  • sprowadzenie i odesłanie książek odbywa się na koszt czytelnika.

Dodatkowo w bibliotece można skorzystać, na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych, ze zbiorów Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych „Academica”. Sposób korzystania ze zbiorów CWPN „Academica” określa odrębny dokument tj. „Regulamin użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica”, dostępny w bibliotece. Publikacje CWPN „Academica” udostępnia się wyłącznie w bibliotece na wyznaczonym stanowisku komputerowym.

Aktualności

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Wernisaż z nagrodami

Ponad 50 prac nadesłano na miejski konkurs plastyczny „Wiosenne tradycje”. W sobotę, 18 maja o godz. 12.00 podczas otwarcia wystawy w galerii „Na Mansardzie” laureaci

Więcej informacji