Historia biblioteki

Historia biblioteki

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA METODYCZNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Biblioteka oficjalnie rozpoczęła swą działalność 6 grudnia 1952 roku jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Jej pierwszą siedzibą był lokal Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych przy ulicy 30 Stycznia 30. Od roku 1956 do 1968 biblioteka mieściła się w pomieszczeniach Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w budynku przy ul. Chrobrego 31, od 1968 do 1970 w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Mieszka I 33, od 1970 do 1975 w budynku przy ówczesnej ul. Dzieci Wrzesińskich 16 (obecnie Jagiełły 3), a od 1975 do 1976 w budynku „Cezasu” przy ul. Warszawskiej 18. 1 stycznia 1976 roku bibliotekę podniesiono do rangi wojewódzkiej, podlegały jej file w Choszcznie, Dębnie, Międzychodzie, Myśliborzu, Słubicach, Strzelcach Kraj., Sulęcinie. W pierwszym roku działalności biblioteka była czynna przez sześć godzin w tygodniu, miała 50 czytelników, którzy wypożyczyli 50 książek. W 1976 zbiory BPW liczyły 12 tys. woluminów. W 1977 roku bibliotekę przeniesiono do budynku Sądu Wojewódzkiego przy ulicy Mieszka I-go 33. W połowie lat 90. biblioteka miała problemy finansowe i lokalowe, Sąd Wojewódzki – właściciel budynku – w 1996 roku wypowiedział bibliotece umowę najmu. 1 września 1998 roku decyzją gorzowskiego Kuratora Oświaty PBW została włączona w strukturę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Wtedy też dzięki staraniom Jerzego Kaliszana, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, rozpoczęto remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Łokietka 20 a. Uroczyste otwarcie nowej siedziby biblioteki odbyło się 19 maja 2000 roku.

Obecnie biblioteka posiada ponad 60 tys. zbiorów, prenumeruje ponad 80 tytułów czasopism, rocznie wypożycza 20 tys. Książek. Od 2000 roku zapisało się do niej prawie 8 tys. czytelników. Gorzowska biblioteka realizuje liczne formy doskonalenie dla nauczycieli bibliotekarzy: kursy, warsztaty, konferencje. Prowadzi działalność kulturalną na rzecz uczniów (konkursy ortograficzne, teatralne, gazetek szkolnych) i nauczycieli (promocje książek, wystawy). Gromadzi materiały dokumentujące historię i współczesność oświaty gorzowskiej, które mają być zaczątkiem Muzeum Oświaty Gorzowskiej. Od 2011 roku organizuje też spotkania upamiętniające nieżyjących już, legendarnych lubuskich nauczycieli. (Owocem tych spotkań jest książka Galeria lubuskich pedagogów Hanny Ciepieli, wydana w 2021 roku). Biblioteka aktywnie włącza się do ogólnopolskich projektów bibliotecznych (Cała Polska czyta dzieciom, Tydzień Bibliotek, Lekcje czytania). Inicjuje też własne akcje promujące czytanie, o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, (Klub Czytających Rodzin, Czytanie na przerwie, Czytanie na drugie śniadanie, Lekturoteka), a nawet międzynarodowym (Przerwa na czytanie). Od 2015 roku opiekuje się galerią Na Mansardzie i prowadzi w niej działalność edukacyjną. Biblioteka jest aktywna na portalach społecznościowych: Facebooku, Instagramie, Pintereście i YouTubie.

Biblioteką kierowali: Helena Chomicz (1952-1962), Helena Leonik (1963-1970), Felicja Mszanecka (1970-1972), Maria Domasz (1972-1974), Maria Helena Dobrowolska (1974-1981), Czesław Tykwer (1981-1998), Jerzy Kaliszan (od 1998-2022), Radosław Wróblewski (od 2022).

autor: Hanna Ciepiela
Fot. Monika Markowska

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji