Projekt: Romowie w obliczu integracji – od stereotypów i uprzedzeń do poszanowania i tolerancji

Projekt: Romowie w obliczu integracji – od stereotypów i uprzedzeń do poszanowania i tolerancji

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademickie Centrum Badań Euroregionlanych, Pracownia Mniejszości Narodowych i Pracownia Etnopedagogiki zaprasza nauczycieli do udziału w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt.: Romowie w obliczu integracji – od stereotypów i uprzedzeń do poszanowania i tolerancji. Termin: październik 2020 r.

Więcej informacji: [pobierz]

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji