“Zwierzęta duże i małe w literaturze dziecięcej” – Lubuski Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych

“Zwierzęta duże i małe w literaturze dziecięcej” – Lubuski Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim oraz Stowarzyszenie Widzów Gorzowskiego Teatru serdecznie zapraszają do udziału w Lubuskim Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych „Zwierzęta duże i małe w literaturze dziecięcej”. 

Lubuski Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych uzyskał patronat honorowy Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak. 

Celem LPTP jest:

 • Wprowadzenie dzieci w świat teatru.
 • Inspirowanie do teatralnych prób wyzwalających twórczą postawę dzieci.
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela.
 • Integracja społeczności lokalnej i przedszkolnej.
 • Ukazanie piękna literatury dziecięcej i jej popularyzacja.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Nauczyciel przygotowujący dzieci do występu uczestniczy w warsztatach
  metodycznych Wielki teatr małego aktora – techniki teatralne w wychowaniu
  przedszkolnym organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
  w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Każde przedszkole może zgłosić tylko jedną grupę przedszkolną, której liczebność
  nie przekracza 25 osób.
 • Przestawiany utwór literacki ma być zgodny z tematem przewodnim przeglądu.
 • Czas prezentacji do 10 minut.
 • Sposób prezentacji – dowolny.
 • Organizatorzy nie zapewniają dekoracji oraz nie zwracają kosztów dojazdu.
 • Deklarację uczestnictwa – Zał. 1 – należy przesłać e-mailem na adres: danuta.turlaj@womgorz.edu.pl do 13 marca 2023 r. do godz. 15:00.
 • Ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona.
 • O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w przeglądzie zostanie przekazana na adres e-mailowy wskazany w deklaracji uczestnictwa do 5 kwietnia 2023 r.

 

Termin i miejsce przeglądu:

 • 8-9 maja 2023 r.
 • scena Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Zasady ogólne:

 • Przegląd nie ma formy konkursu.
 • Nie będziemy ze sobą rywalizować, ale się świetnie bawić. Nie będą więc przyznawane żadne miejsca.
 • Każde występujące przedszkole otrzyma pamiątkowy dyplom i upominek.
 • Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający – odczytujący muzykę na nośniku CD oraz pendrive.
 • Uczestnicy otrzymają harmonogram występów tydzień przed konkursem.
 • Dzieci występujące pozostają pod opieka nauczycieli własnej placówki.
 • Dane osobowe umieszczone na kartach zgłoszenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeglądu.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka biorącego udział w występie w celu publikacji zdjęć i opisów na stronie internetowej i prasie lokalnej (zgodę rodziców/opiekunów prawnych każdego dziecka – Zał. 2 – należy dostarczyć organizatorowi w dniu przeglądu).

 

Osoby do kontaktu:

Danuta Turłaj – konsultant ds. wychowania przedszkolnego w WOM-ie : e-mail: danuta.turlaj@womgorz.edu.pl; tel. 509 517 184
Jolanta Talaska – doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego w WOM-ie: e-mail: jolanta.talaska@womgorz.edu.pl; tel. 667659250

Załączniki:

 

 

Zapraszamy do udziału.

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji