ZIELENIEJMY.PL – nowy portal edukacyjny o ekologii

ZIELENIEJMY.PL – nowy portal edukacyjny o ekologii

Wiemy, że edukacja i ekologia są czymś więcej niż pracą czy pasją – są przyszłością. Właśnie dlatego zapraszamy Państwa Nauczycieli, Uczniów i Uczennice do poznania i korzystania z nowego multimedialnego portalu edukacyjnego o ekologii – ZIELENIEJMY.PL

Na portalu publikowana jest rzetelna wiedza, kompleksowe opracowania zagadnień ekologicznych, praktyczne wskazówki i ciekawe edukacyjne multimedia (w tym cykl spotów społeczno-edukacyjnych).

Portal realizowany jest przez Europejską Fundację Kultury i Ekologii w ramach projektu pn. “Zieleniej(MY)! – multimedialny portal edukacyjny” dofinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, którego głównym celem jest podniesienie świadomości, kształtowanie wrażliwości i inspirowanie codziennego zaangażowania wszystkich ludzi w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Więcej informacji na stronie: http://zieleniejmy.pl/

Źródło: zieleniejmy.pl

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji