Zaproszenie na Jubileuszową konferencję z okazji 30-lecia Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Zaproszenie na Jubileuszową konferencję z okazji 30-lecia Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Polskie Towarzystwo Dysleksji zaprasza nauczycieli, specjalistów terapii pedagogicznej, logopedów, psychologów, zajmujących się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży
z dysleksją na e-konferencję pt. “Jesteśmy różni, jesteśmy razem, 30 lat pomagamy”, która odbędzie się 9 października 2021 r. na platformie ZOOM.

Więcej informacji na stronie: http://ptd.edu.pl/konferencja2021.html

Źródło: PTD

Aktualności

Więcej informacji