Zaproszenie do udziału w kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week 2023 – Światowy Tydzień Pieniądza

Zaproszenie do udziału w kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week 2023 – Światowy Tydzień Pieniądza

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ma przyjemność zaprosić szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, inne placówki oświatowo-wychowawcze, a także biblioteki publiczne do udziału
w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, której organizatorem jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD.

Najbliższa, 11 edycja Kampanii odbędzie się pomiędzy 20 a 26 marca 2023 r. pod hasłem: Plan your money, Plant your future (Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość). Hasło ma zachęcić młodzież do patrzenia w przyszłość i poszerzenia swojej perspektywy w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu decyzji finansowych.

Warunkiem uczestnictwa w Kampanii jest zaplanowanie i realizacja podczas GMW minimum jednego działania z zakresu edukacji finansowej w dowolnej formie dostosowanej do grupy wiekowej odbiorców. Szczegółowe informacje oraz zasady uczestnictwa w GMW dla szkół i placówek oświatowych wraz
z elektronicznym formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

W ramach propozycji programowej GMW 2023 UKNF przygotował 13 webinariów GMW dla uczniów i nauczycieli:

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81296&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81297&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81299&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81311&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81313&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81322&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81324&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81347&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81349&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81350&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81352&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81261&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81355&p_id=18)

Rejestracja na webinaria organizowane przez UKNF w ramach projektu edukacyjnego Centrum dla Uczestników Rynku – CEDUR podczas GMW odbywa się  wyłącznie poprzez elektroniczne formularze zgłoszeniowe dostępne przy informacjach szczegółowych nt. poszczególnych wydarzeń.
Rejestracja na webinaria nie jest równoznaczna z dokonaniem zgłoszenia udziału w kampanii GMW. 

Załączniki:

  • Zaproszenie do udziału [pobierz]
  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych [pobierz]

 

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji