XXXIII Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej

XXXIII Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej

Zachęcamy do udziału w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej, który skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Organizatorem konkursu jest Polski Komitet Olimpijski.

Teksty młodych pisarzy powinny opisywać jedną z poniższych kwestii:

  • własne doświadczenie sportowe,
  • fabularyzację losów znanych sportowców,
  • ideę fair play i szacunku dla innych,
  • radość z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
  • tradycję sportową w rodzinie lub w środowisku rówieśniczym.

Do opowiadań należy dołączyć prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszeniową, przy czym:

Załącznik 1a (str. 4-7) podpisują w odpowiednich miejscach Opiekun Naukowy (nauczyciel) – str. 4 oraz Opiekun Prawny (rodzic) – str. 5 i 7.

Załącznik 1b (str. 8-12) podpisują w odpowiednich miejscach Opiekun Naukowy (nauczyciel) – str. 8, Opiekun Prawny (rodzic) – str. 9 i 12 oraz Uczestnik – str. 10 i 12.

Na prace organizatorzy czekają do 6 marca 2023 r. a Laureatów Konkursu poznamy w maju 2023 roku.

Zwycięskie prace zostaną opublikowane w książce – zbiorze opowiadań.

Załączniki:

Szczegółowe informacje na stronie: https://olimpijski.pl/xxxiii-ogolnopolski-konkurs-im-jana-parandowskiego-na-opowiadania-o-tematyce-olimpijskiej/

Źródło: olimpijski.pl

 

Aktualności

Jedenastu Wspaniałych

W środę 31 maja 2023 w Bibliotece Pedagogicznej WOM-u odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Zmagania trwały aż osiem miesięcy, ale zakończyły

Materiały dydaktyczne na temat praw dziecka

Informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA przygotowało innowacyjne materiały dydaktyczne na temat praw dziecka. W ramach projektu „Dzieci znają swoje prawa” w Programie Aktywni Obywatele

Więcej informacji