XXIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży – rekrutacja rozpoczęta

XXIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży – rekrutacja rozpoczęta

Rozpoczęła się rekrutacja do XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM). Do udziału w konkursie zachęcamy dwuosobowe zespoły złożone z uczniów tej samej szkoły lub zespołu szkół.

28 lutego 2023 r. został opublikowany temat tegorocznej edycji:

Zginąć, ale z honorem (Krystyna Budnicka). Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat – o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim

Regulamin udziału w projekcie oraz informacje o tym, w jaki sposób należy wykonać zdanie rekrutacyjne – w formie przewodnika – zostały umieszczone na stronie internetowej: www.sdim.edu.pl .

Zachęcamy także do śledzenia oficjalnej strony SDiM na Facebooku http://www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy.

Organizatorem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a do grona współorganizatorów należą obecnie: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Zapraszamy do udziału!

Źródło: ipn.gov.pl

Aktualności

Radosna wystawa

Ponad 50 prac z 8 placówek oświatowych nadesłano na Miejski Konkurs Plastyczny „Wiosenne tradycje”. Podczas wernisażu, który odbył się 18 maja 2024 roku w gorzowskiej

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Więcej informacji