XVI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”

XVI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”

Zachęcamy do udziału w XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno” organizowanego przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół z całej Polski. Jego celem jest wzbudzenie zainteresowania historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej lub miejsc wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z miejscami zarówno upamiętnionymi, jak i nieupamiętnionymi. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX wieku.

Organizatorzy konkursu zakładają, że praca nad projektami stworzy uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz ich prezentacji w interesującej i nowatorskiej formie. Dla nauczycieli przedsięwzięcie może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania prac konkursowych znajdują się w regulaminie.

Projekty wraz ze sprawozdaniem, oświadczeniem i wypełnionym komputerowo formularzem zgłoszenia należy nadsyłać  24 marca 2024 roku na adres mailowy: konkursnaprojekt@cmjw.pl

Ogłoszenie wyników nastąpi  10 czerwca 2024 roku. Z przyczyn niezależnych od organizatorów termin ogłoszenia wyników może ulec zmianie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Regulamin i pozostałe pliki do pobrania na stronie: https://www.cmjw.pl/programy-cykliczne/xvi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-na-projekt-historyczny-pt-poki-nie-jest-za-pozno,9.html

Źródło: cmjw.pl

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji