Wystąpienie naszej koleżanki Mai na Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie

Wystąpienie naszej koleżanki Mai na Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie

W dniach 7-8 czerwca odbyło się w Krakowie V Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych pod hasłem Biblioteki pedagogiczne lokalnie – małe ojczyzny, duże perspektywy. W wydarzeniu tym wzięła udział nasza koleżanka nauczyciel bibliotekarz Maja Wilczewska. Wystąpiła z prezentacją Frida Kahlo zachęca do budowania wspólnoty lokalnej – przykładem dobrej praktyki. W wystąpieniu swoim zaprezentowała działania podejmowane na rzecz społeczności lokalnej podgorzowskiej wsi Santocko w trakcie projektu regrantingowego RCAK w Zielonej Górze Kolorowy świat według Fridy Kahlo.

Więcej informacji na stronie: https://www.pbw.edu.pl/5-nofbp-sprawozdanie

Źródło: PBW Kraków

Aktualności

Pierwsza edycja konkursu AleMózgi!

Zachęcamy udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu AleMózgi! Poznaj fascynujący świat matematyki, informatyki i programowania, korzystając z nowoczesnej platformy. AleMózgi to konkurs matematyczno-informatyczny, który nie wymaga wiedzy

Więcej informacji