Warsztaty “Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym”

Warsztaty “Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli specjalistów na czwartą edycję warsztatów “Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym”.

Szkolenie odbędzie się 21 października br., w godz. 9.00-15.00 w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. Realizujemy je we współpracy z Centrum Terapii Mutyzmu Nieśmiałości i Lęku w Warszawie.

Zajęcia poprowadzi Pani Beata Bartczak. Uczestnictwo w zajęciach w ramach pierwszego etapu uprawnia do udziału w szkoleniach pogłębiających , które są zaplanowane w bieżącym roku szkolnym.

Link do rejestracji: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=szw&kat=69&id=2967

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji