“Uczniowie z niepełnosprawnościami w szkole – wyzwania, dobre praktyki i perspektywy” wychowanie fizyczne – konferencja naukowo-metodyczna

“Uczniowie z niepełnosprawnościami w szkole – wyzwania, dobre praktyki i perspektywy” wychowanie fizyczne – konferencja naukowo-metodyczna

Zapraszamy na konferencję naukowo-metodyczną “Uczniowie z niepełnosprawnościami w szkole – wyzwania, dobre praktyki i perspektywy” wychowanie fizyczne, która odbędzie się 2.06.203 r., w godz. 10.00-13.00 w AWF Poznań Filia w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Estkowskiego 13 (aula).

Konferencja skierowana jest do nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli specjalistów i nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne wszystkich typów szkół z  7 północnych powiatów województwa lubuskiego.

Link do rejestracji: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=knf&id=68

Załączniki:

Aktualności

„Nowe sposoby na lekturę” – szkolenie stacjonarne

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na szkolenie

Więcej informacji