Informacja o szkoleniu pt. „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym. I etap”

Informacja o szkoleniu pt. „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym. I etap”

Pracownia Psychoedukacji i Wychowania WOM, we współpracy z Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku informuje, że zostało tylko kilka wolnych miejsc na szkolenie pt. „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym / wybiórczym. I etap”.

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pracujący w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Odbędzie się ono w trybie stacjonarnym w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w sobotę 19 lutego w godz. 900-15.00.

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia do 9 lutego 20022 r. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc wolnych, będzie obowiązywać kolejność zgłoszeń.

Link do rejestracji: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=szw&kat=69&id=2205

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji