Szkolenie organizowane przez Pracownię Zarządzania Oświatą WOM

Szkolenie organizowane przez Pracownię Zarządzania Oświatą WOM

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele specjaliści szkół, przedszkoli i placówek oświatowych!

Pracownia Zarządzania Oświatą Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez nauczycieli specjalistów w związku ze zmianami przepisów prawa oświatowego w zakresie standardów zatrudnienia i awansie zawodowym, proponuje warsztaty specjalnie adresowane do pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne oraz nauczycieli realizujących zadania z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych pt. „Szkolni specjaliści w awansie zawodowym”.

Zajęcia mają być okazją do praktycznego rozwiązywania zawiłości związanych z awansem zawodowym na tle zmieniających się przepisów dotyczących zadań realizowanych przez nauczycieli specjalistów. Ponadto mają wyposażyć Państwa w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego planowania i realizowania ścieżki rozwoju zawodowego w oparciu o wymagania niezbędne do uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej w WOM- ie w Gorzowie Wielkopolskim. Informacja o terminie i sprawach organizacyjnych zostanie przesłana do Państwa przez pracowników Biura Obsługi Szkoleń po skompletowaniu grupy.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, dbając o rozwój zawodowy nauczycieli, zwracamy się z prośbą o umożliwienie uczestnictwa w warsztatach zainteresowanym osobom.

Link do rejestracji: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=szw&kat=65&id=2607

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji