Szkolenia dla nauczycieli w zakresie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących w 2021 r.

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących w 2021 r.

16 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotyczące m.in. wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny zaprasza nauczycieli na bezpłatne szkolenia on-line dotyczące zmian na egzaminach w 2021 r.

Link do szkoleń: https://womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=oferta&act=szw&kat=87

Aktualności

Więcej informacji