Świat na niebiesko i różowo

Świat na niebiesko i różowo

Kilkadziesiąt prac namalowanych przez wychowanków i uczniów czterech placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wielkopolskim, oglądać można od 27 marca 2023 roku w Bibliotece Pedagogicznej. Wystawa  zatytułowana „My wśród Was”, została zorganizowana z okazji Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu.

Szesnastoletni Erwin narysował kilka komiksów i siebie jako walecznego rycerza z gry komputerowej.  Maks, uczeń klasy piątej, z pamięci naszkicował widok ze swego okna. Inni autorzy skupili się na pięknych krajobrazach, kwiatach, liściach, drzewach. Wszyscy w swoje prace włożyli dużo serca i pasji.

– Ta wystawa pozostawia ślad, zarówno w autorach, jak  i widzach – mówił Radosław Wróblewski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim podczas wernisażu.  – Jesteśmy z naszych twórców i ich dzieł bardzo dumni! – zapewniała Anna Ławrynowicz-Kaczmarek, dyrektorka  Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. W otwarciu wystawy wzięła też udział Magdalena Płatonow, kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej, która podkreśliła, że „za wszystkimi zdolnymi autorami stoją niesamowici nauczyciele i rodzice”.

Tradycyjnie już ekspozycja miała niebieską oprawę, bowiem kolor ten jest symbolem solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem. W tym roku do koloru niebieskiego dołączył też różowy, ponieważ „autyzm nie ma płci”, dotyka zarówno chłopców, jak i dziewczęta. 
Prace oglądać  można do 12 kwietnia 2023 r. w godzinach otwarcia Biblioteki Pedagogicznej.  Zapraszamy!

Hanna Ciepiela
fot. Julia Skudynowska

Aktualności

Radosna wystawa

Ponad 50 prac z 8 placówek oświatowych nadesłano na Miejski Konkurs Plastyczny „Wiosenne tradycje”. Podczas wernisażu, który odbył się 18 maja 2024 roku w gorzowskiej

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Więcej informacji