Nowe szkolenie organizowane przez Pracownię Zarządzania Oświatą WOM

Nowe szkolenie organizowane przez Pracownię Zarządzania Oświatą WOM

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych!

Pracownia Zarządzania Oświatą Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim w odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa Dyrektorów szkół i placówek potrzeby w zakresie realizowania zadań edukacyjnych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, proponuje nowe warsztaty adresowane do dyrektorów i wicedyrektorów pt.: „Zmiana w szkole – szkoła w zmianie”.

Zajęcia mają być okazją do refleksji nad wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z zakresu kierowania zmianą w szkole oraz inspiracją do doskonalenia kompetencji i umiejętności lidera. Udział w warsztatach wyposaży Państwa w narzędzia i techniki niezbędne do nowoczesnego i skutecznego kierowania szkołą w zmieniających się warunkach.

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej w WOM-ie w Gorzowie Wielkopolskim już 25 kwietnia 2023 r. (wtorek). Informacja dotycząca spraw organizacyjnych zostanie przesłana do Państwa przez pracowników Biura Obsługi Szkoleń.

Link do rejestracji: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=szw&kat=65&id=2595

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Aktualności

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Wernisaż z nagrodami

Ponad 50 prac nadesłano na miejski konkurs plastyczny „Wiosenne tradycje”. W sobotę, 18 maja o godz. 12.00 podczas otwarcia wystawy w galerii „Na Mansardzie” laureaci

Więcej informacji