Spotkanie warsztatowe “Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu technika”

Spotkanie warsztatowe “Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu technika”

Pracownia Technologii Informacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na 3-godz. bezpłatne spotkanie warsztatowe w roku szkolnym 2022/2023 “Jak realizować zajęcia z techniki zgodnie z nową podstawą programową?

Termin realizacji:  20 kwietnia 2023 r., (godz. 15.00 – 18.15).

Miejsce:  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z nowymi treściami i zmianami w podstawie programowanej kształcenia ogólnego dla przedmiotu technika.

Treści szkolenia obejmują:

  • założenia przedmiotu technika,
  • cel kształcenia,
  • treści nauczania,
  • warunków i sposobu realizacji tego przedmiotu,
  • rozszerzenie treści nauczania z wychowania komunikacyjnego w obszarze:
  • wymagań szczegółowych,
  • pojawienia się nowych urządzeń wykorzystywanych przez uczniów w  ruchu drogowym (hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu.

Rejestracja: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=szw&kat=66&id=2648

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji