Spotkanie sieci dla bibliotekarzy szkolnych na Skype nt. internetowego narzędzia Genial.ly

Spotkanie sieci dla bibliotekarzy szkolnych na Skype nt. internetowego narzędzia Genial.ly

Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół i placówek do udziału w sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2020/2021. Spotkanie szkoleniowe nt. Genial.ly – narzędzie twórczego bibliotekarza w sieci odbędzie się 18  marca  2021 r. (czwartek) o godz. 12.00  na  Skype.
Uczestnicy sieci poznają bezpłatną aplikację Genial.ly do tworzenia interaktywnych, multimedialnych materiałów edukacyjnych. Szkolenie poprowadzi nauczyciel bibliotekarz z BP WOM pani Eliza Paternowska.

Bibliotekarze zainteresowani spotkaniem muszą posiadać zainstalowanego Skype.
Wyszukacie nas pod nazwą użytkownika: BP WOM Gorzów Wielkopolski (zdjęcie profilowe: sowa).


Serdecznie zapraszamy.

Informacji udzielają koordynatorzy sieci – Monika Markowska, Magdalena Janas.
Kontakt: e-mail: monika.markowska@womgorz.edu.pl, magdalena.janas@womgorz.edu.pl

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji