“Rozwój Kształcenia Zawodowego i Uczenia się w Miejscu Pracy w Partnerstwie z Przedstawicielami Branż”

“Rozwój Kształcenia Zawodowego i Uczenia się w Miejscu Pracy w Partnerstwie z Przedstawicielami Branż”

5 października 2023 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja pt. “Rozwój Kształcenia Zawodowego i Uczenia się w Miejscu Pracy w Partnerstwie z Przedstawicielami Branż”. Organizatorami wydarzenia byli:

– Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim,

– Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gorzowie Wielkopolskim,

– Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim.

Partnerami przedsięwzięcia byli:

– Grupa Gezet,

– Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,

– Evet Eksperci.

Patronat medialny nad konferencją objęło Radio Gorzów.

Konferencja adresowana była do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pracodawców, kierowników szkolenia praktycznego, instruktorów praktycznej nauki zawodu, doradców zawodowych, instytucji edukacji i rynku pracy oraz agencji doradztwa personalnego. Ponadto wpisuje się ona w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.Ta wyjątkowa inicjatywa miała na celu zrzeszenie wybitnych liderów rynku edukacji i pracy.

Głównym założeniem przedsięwzięcia było promowanie kształcenia zawodowego – branżowego i technicznego, także wśród kadry pracującej z uczniami klas 8 szkół podstawowych stojącymi przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz upowszechnianie dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami.

Moderatorami wydarzenia była Pani Marta Liberkowska – dyrektor Wydziału Promocji i Informacji w Urzędzie Miasta Gorzowa oraz Pan Paweł Salamon – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim, szef kuchni Pałacu Mierzęcin oraz mentor i team Leder WorldSkils Poland Ekspert Evet FRSE, którzy dbali o dobrą atmosferę, stworzyli przestrzeń do owocnych dyskusji oraz nawiązywania relacji.

Ta wyjątkowa inicjatywa zrzeszyła wybitnych liderów rynku edukacji i pracy. W gronie prelegentów i panelistów wystąpili:

– Izabela Laskowska – dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Warszawie;

– Maciej Pisarek – absolwent Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp., srebrny medalista WorldSkills 2019 oraz cukiernik w Hotelu Savoy w Londynie;

– Magdalena Łabuza – dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim;

– Katarzyna Zieleńska – specjalista ds. personalnych Grupa Gezet;

– Agnieszka Demichowicz – Regionalny Lider ds. Zintegrowanego; Systemu Kwalifikacji (ZSK), Regionalne Centrum ds. ZSK i wspierania LLL w Zielonej Górze;

– Mateusz Gałka – Presales Engineer Xopero Software;

-Emilia Kamińska – wiceprezes zarządu AUDIT HR Sp. z o.o.;

– Radosław Wróblewski – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim;

– Lidia Bytniewska – dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim;

-Paweł Cierach – dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim;

– Rafał Boryń – dyrektor Centrum Likwidacji Szkód Grupa Gezet;

– Marek Jackowski – właściciel marki Bagietka i marki Artisan;

– Sylwester Kubała – dyrektor ds. marketingu i handlu HOLDING-ZREMB Gorzów S.A.

Wszyscy jednogłośnie podkreślali, jak ważna w celu rozwoju kształcenia branżowego jest współpraca pomiędzy sektorem edukacji i pracy. Uczestnicy dzieli się dobrymi praktykami, podkreślali, co udało się osiągnąć, a co jeszcze należy w tym aspekcie rozwijać i nad, czym pracować.

Poruszano również kwestię praktyk i staży zagranicznych w ramach programu Erasmus+, konkursów branżowych WorldSkills i EuroSkills, uznawalność kwalifikacji zdobytych poza systemem szkolnym, znaczenie kompetencji miękkich oraz omówiono różnice pokoleniowe w miejscu pracy.

Konkluzją wydarzenia stało się hasło – razem możemy wpłynąć na przyszłość kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy.

Dziękujemy moderatorom, prelegentom, panelistom oraz partnerom za zaangażowanie oraz chęć podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Barbara Matusik

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji