Relacja z warsztatów “Nauka programowania na różnych poziomach edukacyjnych”, w ramach projektu Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim

Relacja z warsztatów “Nauka programowania na różnych poziomach edukacyjnych”, w ramach projektu Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim

19 listopada 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli w ramach projektu Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń.

Na szkoleniu „Nauka programowania na różnych poziomach edukacyjnych” poznaliśmy narzędzia online do nauki programowania dla uczniów. Dzieliliśmy się również pomysłami na wykorzystanie środków finansowych z projektu: Laboratoria Przyszłości. Jak zwykle było ciekawie, konstruktywnie i merytorycznie.

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji