Przystań w sieci

Przystań w sieci

W ramach projektu nauczyciele i uczniowie uzyskają dostęp do bezpłatnego narzędzia – platformy e-learningowej. Dzięki e-kursom nauczyciele w łatwy i przystępny sposób zdobędą wiedzę na temat zagrożeń, z jakimi można spotkać się w sieci, a także dowiedzą się jak reagować na niepożądane incydenty. Na platformie będą mogli ponadto udostępnić kursy swoim uczniom oraz śledzić ich postępy w nauce i zarządzać klasą.

Projekt daje możliwość zaangażowania się w kilka różnych inicjatyw. Każda placówka, która przystąpi do projektu będzie mogła zorganizować Dzień Świadomego Korzystania z Internetu, a także wziąć udział w konkursie na projekt kampanii społecznej poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa w sieci. Nauczyciele będą mogli również uczestniczyć w konferencjach online, pogłębiających wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa.

Projekt „Przystań w sieci” wpisuje się w cele polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowane na rok szkolny 2020/2021, a kursy e-learningowe stanowią doskonały materiał dydaktyczny do nauczania, zwłaszcza w czasie zwiększonego zapotrzebowania na materiały do edukacji zdalnej. Projekt został objęty patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów. 

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie przystanwsieci.pl.

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji