Projekt grantowy dla nauczycieli i edukatorów Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Projekt grantowy dla nauczycieli i edukatorów Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Do 15 czerwca br. trwa nabór do trzeciej edycji ogólnopolskiego projektu grantowego Centrum Mistrzostwa Informatycznego, do udziału w którym bardzo serdecznie chcemy zaprosić nauczycieli
i nauczycielki oraz edukatorów i edukatorki z naszego regionu.

Jego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizowanie młodzieży uzdolnionej informatycznie. W poprzednich edycjach projektu wzięło udział ponad 800 uczestników.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a patronat nad nim objęły: Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz NASK. Partnerem Wiodącym Projektu jest Politechnika Łódzka, która realizuje go wraz z Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Gdańską, Akademią Górniczo – Hutniczą, oraz Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i Stowarzyszeniem I love math.

Skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek, którzy zyskują dzięki niemu dostęp do bezpłatnych szkoleń, materiałów edukacyjnych, mentoringu i opieki ekspertów, grantu finansowego w wysokości 6400 zł oraz możliwości wymiany doświadczeń z kadrą oraz innymi uczestnikami.

Więcej informacji na stronie: https://cmi.edu.pl/

Źródło: CMI

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji